Elazığ ve Geçmişi

Elazığ yeni kurulmuş kentlerimizden biridir. 5 km kuzeyinde bulunan eski Harput yerleşmesi 19. yüzyılın ortalarında önemini yitirince Elazığ gelişme olanağını buldu. II. Mahmut (1808-1839) döneminde 1834′te bu bölgeye eyalet valisi olarak gönderilen Reşit Mehmet Paşa, bir süre Harput’ta oturduktan sonra kışlarının sert geçmesi, ulaşım zorlukları gibi nedenlerle Harput Ovası’nda yeni bir yerleşme kurdurma gereğini duydu.elazig Mezra adı verilen yerde kışlayla hükümet binası yaptırdı. Bu yeni yerleşme kısa zamanda gelişirken Harput da önemini yitirdi ve terk edildi. Sultan Abdülaziz döneminde buraya vali atanan İsmail Paşa’nın önerisiyle Mezraa adı Abdü-laziz’in adından dolayı Mamuretülâziz’ e (Aziz’in bayındır ettiği yer) dönüştürüldü (1862).Daha sonra da bu ad halk ağzında kısalarak Elaziz biçimine dönüştü. Cumhuriyet’in ilanından sonra da il merkezi olan kent adı, 10 Aralık 1937 tarihli Bakanlar Kurulu kararıyla Elazığ olarak değiştirildi.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir