Elazığ Tarihi Türbeleri

Arap Baba Türbesi ve Mescidi: Kurşunlu Camiinin doğusunda, Elazığ ovasına bakan yamaç üzerinde bulunmaktadır. Selçuklu devri mimarisine göre iki katlı olarak inşa edilmiş yapının sağ tarafında mescit kısmı bulunmaktadır. Burada bulunan ve Arap Baba diye anılan şahsa ait ceset bozulmadan zamanımıza kadar gelmiştir. Yalnız cesedin yapıya ait olmadığı sonradan konulduğu rivayet edilmektedir. Söz konusu şahsın şehit olduğu bilinmektedir. Kitabesine göre bu yapı Selçuklu sultanı Üçüncü Gıyâseddîn Keyhüsrev zamanında 1280 (H. 670) tarihinde inşa edilmiştir.

Murad Baba Türbesi: Ağa Camii yanında bulunan bu türbe altıgen plânlı ve üzeri basık bir kubbe ile örtülüdür. Kubbeye geçiş tromplarla sağlanmıştır. Osmanlı devri yapısı olan bu türbe oldukça harap durumdadır.

İmam Efendi Türbesi: Osman Bedreddîn Erzurumî adı ile de bilinen büyük velînin türbesi Harput Mezarlığındadır. Çok ziyaret edilen yerlerin başında gelir.

Mansûr Baba Türbesi: Sara Hatun Camiinin kuzey batısındadır. Sekizgen plânlı iç kısım orijinal şeklini muhafaza etmektedir. Fakat üst örtü sistemi sonradan yapılmıştır. İki katlı bir yapı olduğu izlerden belli olmaktadır. İçinde sanduka bulunmaktadır. Yapının Artukoğulları devrine ait olma ihtimali kuvvetlidir.

Seyyid Muhammed Kattâl Türbesi:Elazığ-Diyarbakır yolu üzerinde, Kartaldere köyündedir. Hakkında fazla bir bilgi yoktur. Peygamber efendimizin dördüncü göbekten torunu ve büyük bir zât olduğu, türbedeki kitabeden anlaşılmaktadır. Türbenin bitişiğinde ayrıca mescit vardır.

Fatih Ahmed Baba Türbesi ve Mescidi: Harput’tan 2 kilometre uzaklıktadır. Mesire yeri ve ziyaretgâh olarak kullanılmaktadır. Kaya üzerinde inşa edilmiş türbenin yanında sanat değeri olan bir mescidi ve yanında çeşmesi vardır. Türbe altıgen plânlı olup, üst kısmı sonradan yapılmış yalnız cenazelik kısmı mevcuttur. İçinde büyük bir sanduka bulunmaktadır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir