Elazığ ve Geçmişi

Elazığ yeni kurulmuş kentlerimizden biridir. 5 km kuzeyinde bulunan eski Harput yerleşmesi 19. yüzyılın ortalarında önemini yitirince Elazığ gelişme olanağını buldu. II. Mahmut (1808-1839) döneminde 1834′te bu bölgeye eyalet valisi olarak gönderilen Reşit Mehmet Paşa, bir süre Harput’ta oturduktan sonra kışlarının sert geçmesi, ulaşım zorlukları gibi nedenlerle Harput Ovası’nda yeni bir yerleşme kurdurma gereğini duydu.