Elazığ Tarihi Türbeleri

Arap Baba Türbesi ve Mescidi: Kurşunlu Camiinin doğusunda, Elazığ ovasına bakan yamaç üzerinde bulunmaktadır. Selçuklu devri mimarisine göre iki katlı olarak inşa edilmiş yapının sağ tarafında mescit kısmı bulunmaktadır. Burada bulunan ve Arap Baba diye anılan şahsa ait ceset bozulmadan zamanımıza kadar gelmiştir. Yalnız cesedin yapıya ait olmadığı sonradan konulduğu rivayet edilmektedir. Söz konusu şahsın şehit olduğu bilinmektedir. Kitabesine göre bu yapı Selçuklu sultanı Üçüncü Gıyâseddîn Keyhüsrev zamanında 1280 (H. 670) tarihinde inşa edilmiştir.